XXV Konferencja
STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI

Plejstocen Gór Świętokrzyskich
Huta Szklana, 3-7 września 2018 roku
logo_1
l10
Wytyczne dla autorów

W materiałach konferencyjnych zostaną wydrukowane streszczenia, które będą nadesłane na adres e-mail: stratygrafia2018@gmail.com,
w nieprzekraczalnym terminie 15.05.2018 r.

Tytuł: w języku polskim i angielskim, czcionka14 pkt pogrubiona – interlinia pojedyncza
Imię i nazwisko: czcionka 12 pkt pogrubiona 
Nazwa i adres instytucji, e-mail: czcionka 12 pkt – interlinia podwójna
Tekst: do 3 stron formatu A4 (w edytorze MS Word, format doc), łącznie z rycinami, fotografiami, czcionka Times New Roman, 12 pkt, wyjustowany, odstępy 1,5 linii, marginesy 2 cm
Ryciny, fotografie i tabele: zapisane w osobnych plikach w formacie TIFF lub CorelDRAW do wersji X4; barwy tabel, rycin i fotografii zapisane w modelu CMYK; rozdzielczość 300 dpi; opisy fotografii, rycin i tabel prosimy przygotować w osobnych plikach.
 
Postery: rozmiar max. A0