XXV Konferencja
STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI

Plejstocen Gór Świętokrzyskich
Huta Szklana, 3-7 września 2018 roku
logo_1
b6

Ważne terminy


  • do 1.03.2018 r.  przesyłanie karty uczestnictwa
  • od 15.11.2017 r. do 15.03.2018 r.  wpłata kosztów udziału w konferencji
  • do 31.03.2018 r.  Komunikat 2
  • do 15.05.2018 r.  przesłanie streszczenia referatu, komunikatu lub posteru
  • do 31.07.2018 r.  Komunikat 3
  • 3-7 września 2018 r.  XXV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski