XXV Konferencja
STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI

Plejstocen Gór Świętokrzyskich
Huta Szklana, 3-7 września 2018 roku
logo_1
l9
Program konferencji

3.09.2018 r. (poniedziałek)
Sekretariat: rejestracja uczestników konferencji od godz. 11:00 
14:00 – 15:00 – obiad
15:00 – 18.30 – powitanie uczestników, referaty wprowadzające

Lindner L., Dzierżek J.
Osady plejstoceńskie w zachodniej części Gór Świętokrzyskich
Trela W., Salwa S.
Zapis sedymentacyjny i strukturalny paleozoiku Gór Świętokrzyskich
Złonkiewicz Z., Fijałkowska-Mader A.
Rozwój sedymentacji permsko-mezozoicznej w Górach Świętokrzyskich na tle obszarów przyległych
Urban J., Hercman H., Ochman K.
Zapis plejstocenu w krasie świętokrzyskim
Ludwikowska-Kędzia M.
Wpływ rzeźby strukturalnej Gór Świętokrzyskich na przebieg procesów morfogenetycznych w plejstocenie
i ich zapis w cechach sedymentologicznych osadów


19:00 – kolacja

 
4.09.2018 r. (wtorek)
8:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 14:00 – sesja referatowa (I)
14:00 – 15:00 – obiad

15:00 – 19:00 – sesja referatowa (II) i posterowa

Panel dyskusyjny: Metodyka badań osadów czwartorzędowych strefy wyżyn i gór
Prezentacje: Firma Labsoft sp. z o.o., Laboratorium Datowania Luminescencyjnego Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, Pracownia Sedymentologiczna IG UP w Krakowie oraz Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Cryo-SEM WG UW w Warszawie


20:00 – uroczysta kolacja

 
5.09.2018 r. (środa)
8:00 – 9:00  śniadanie
9:00 – 18:00 – sesja terenowa: Plejstocen Padołu Kielecko-Łagowskiego
Prowadzący: M. Ludwikowska-Kędzia, M. Wiatrak, G. Wałek, J. Urban, M. Górska-Zabielska


Pasmo Bielińskie 
- Pasmo Łysogórskie: Rozwój stoków pasm wzniesień Gór Świętokrzyskich w warunkach zimnego klimatu plejstocenu
Huta Stara 
- Huta Koszary: Warunki sedymentacji i litostratygrafia osadów plejstoceńskich w rowie tektonicznym Belnianki
Bieliny 
- Wilków: Głazy narzutowe w regionie świętokrzyskim
Łagów (kopalnia dolomitu w Komornikach?) i dolina Łagowicy: Litostratygrafia osadów plejstoceńskich
w obszarach o rzeźbie krasowej


14:00 
obiad
20:00 
kolacja
 
6.09.2018 r. (czwartek)
8:00 – 9:00  śniadanie
9:00 – 19:00  sesja terenowa: Padół Kielecko-Łagowski i Kotlina Słopca
Prowadzący:
M. Ludwikowska-Kędzia, J. Urban, M. Żarski, K. Ochman, T. Woroncowa-Marcinowska, A. Kasza,
                         K. Pawłowska, H. Hercman, A. Szrek-Burczyk


Górki Napękowskie: Uwarunkowania, środowiska depozycji i cechy sedymentologiczne osadów glacjalnych
w Padole Kielecko-Łagowskim
Czaplów: Litostratygrafia i wiek osadów facji plejstocenu dolinnego
Kadzielnia
- Skałka Geologów i Podziemna Trasa Turystyczna: Czwartorzędowe stanowiska paleontologiczne
w formach krasowych
Sitkówka
- Osadniki (Kopalnia Łaguny): Neogeńskie i czwartorzędowe wypełnienia form krasowych
Słopiec Szlachecki
-
Jabłonna: Litostratygrafia i chronostratygrafia osadów czwartorzędowych w strefie kopalnego krajobrazu krasowego w Kotlinie Słopca

13:00 
obiad
19:30 – kolacja i ognisko

 
7.09.2018 r. (piątek)
8:00 – 9:00  śniadanie
9:00 – 13:00  sesja terenowa: Kotlina Słopca
Prowadzący: M. Ludwikowska-Kędzia, M. Nita, M. Małkiewicz, D. Okupny, R.K. Borówka, J. Forysiak, A. Michczyński,                            D. Pawłowski, S. Żurek

Daleszyce: System teras w dolinach rzek świętokrzyskich 
plenivistuliański poziom dolinny czy wysokie, fluwioperyglacjalne terasy środkowopolskie?
Dolina Białe Ługi: Uwarunkowania litologiczno-strukturalne, klimatyczne i środowiskowe powstawania torfowisk
w centralnej części Gór Świętokrzyskich

Dyskusja podsumowująca sesję terenową: Litostratygrafia i chronostratygrafia osadów plejstoceńskich centralnej części regionu kieleckiego Gór Świętokrzyskich 
problemy metodyczne i interpretacyjne

13:00  14:00   zakończenie konferencji
14:00 
obiad

W trakcie sesji terenowej jest planowane zwiedzanie atrakcji (geo)turystycznych regionu: Zamek Krzyżtopór
w Ujeździe, stanowisko ryb dewońskich Osculichnus tarnowskae w miejscowości Kopiec, Klasztor i wieża widokowa na Św. Krzyżu
Prowadzący: C. Jastrzębski, S. Salwa