XXV Konferencja
STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI

Plejstocen Gór Świętokrzyskich
Huta Szklana, 3-7 września 2018 roku
logo_1
l9
Program konferencji

Planowany czas wystąpień:
referat: 15 min (+ 5 min na dyskusję)
komunikat: 10 min (+ 5 min na dyskusję)
poster: 5 min


Dzień 1 (poniedziałek 
3.09.2018 r.)
do godz.14:00 – przyjazd i rejestracja uczestników 
14:00 – 15:00 – obiad
15:00 – 19.00 – powitanie uczestników, referaty wprowadzające
19:00 – kolacja
 
Dzień 2 (wtorek  4.09.2018 r.)
8:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 13:00 – sesja referatowa
13:00 – 14:00 – obiad
14:30 – 19:30 – sesja referatowa i sesja posterowa
20:00 – uroczysta kolacja
 
Dzień 3 (środa  5.09.2018 r.)
8:00 – 9:00  śniadanie
9:00 – 19:00 – sesja terenowa: Padół Kielecko-Łagowski
20:00  kolacja
 
Dzień 4 (czwartek  6.09.2018 r.)
8:00 – 9:00  śniadanie
9:00 – 19:00  sesja terenowa: Dolina Chęcińska i Kotlina Słopca Szlacheckiego
20:00 – ognisko
 
Dzień 5 (piątek  7.09.2018 r.)
8:00 – 9:00  śniadanie
9:00 – 13:00  sesja terenowa: Dolina Białe-Ługi
14:00  obiad i zakończenie konferencji

Planowane jest zwiedzanie obiektów: Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Geopark Kielce, Zamek Królewski w Chęcinach i Klasztor na Świętym Krzyżu.

Szczegółowy plan sesji terenowych zostanie przedstawiony w komunikacie 2.