XXV Konferencja
STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI

Plejstocen Gór Świętokrzyskich
Huta Szklana, 3-7 września 2018 roku
logo_1
b8

    Organizatorzy


spons

Konferencja pod Honorowym Patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Jacka Semaniaka


Komitet Honorowy:

prof. dr hab. Leszek Marks – Przewodniczący Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło – Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie
prof. dr hab. Leszek Lindner – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Sławomir Żurek – Instytut Geografii UJK w Kielcach
dr Bolesław Kowalski – Instytut Geografii UJK w Kielcach
dr hab. inż. Barbara Gawdzik – Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach
prof. dr hab. inż. Marek Iwański – Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury PŚk w Kielcach 
dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK – Dyrektor Instytutu Geografii UJK w Kielcach
dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK – Kierownik Zakładu Geoturystyki i Geologii Środowiskowej  Instytutu Geografii  UJK w Kielcach
 
Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący:
dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia
Członkowie:
dr Małgorzata Wiatrak
dr Sylwester Salwa
dr hab. Wiesław Trela
dr inż. Jan Urban
mgr inż. Iwona Wolińska
mgr Grzegorz Wałek